szukampracy

 

biz

moon_orange
Znajdź pracę w internecie!

szukampracy.biz

Z dzisiaj 4
Z ost. 7 dni 102
Z ost. 30 dni 422
 
  .:  Strona główna .:  Praca za granicą .:  Praca dla każdego .:  Dodaj ofertę pracy .:  Regulamin .:  Cennik .:  Reklama .:  Kontakt
     

Szukaj oferty pracy.

 
Stanowisko:Lupa
np.: cieśla, murarz, opiekunka.
 

Poradnik pracownika.

 
 
>  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
>  Bezrobotni 50+
>  Telepraca
>  Jak napisać CV
>  Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
>  Wszystko o umowach
   >  Rodzaje umów
   >  Nawiązanie umowy
   >  Rozwiązanie umowy
   >  Zmiana warunków umowy
>  Godziny nadliczbowe
>  Urlop
>  Świadectwo pracy
>  Program Pierwsza Praca
>  Państwowa Inspekcja Pracy
>  Sąd Pracy
>  Staż zawodowy
>  Zasiłek dla bezrobotnych
>  Program EURES
>  Prace interwencyjne
>  Przygotowanie zawodowe dorosłych
>  Świadczenie pieniężne dla bezrobotnych
>  Praca dorywcza
>  Leasing pracowniczy


 

Zmiana warunków umowy


       W czasie trwania stosunku pracy istnieje możliwość zmiany warunków określonych w umowie przez pracodawcę.

      Mogą one dotyczyć m.in. :

- zmiany wymiaru czasu pracy (np. z ½ etatu na cały etat),

- awansu na wyższe bądź degradacji na niższe stanowisko pracy,

- podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia,

 

      Zmiana warunków umowy może być stała lub przejściowa.

      Przejściowa zmiana stanowiska pracowniczego nie wymaga formy pisemnej. Należy pamiętać jednak o kilku zasadach:

- pracownik na nowym stanowisku pracy, nie może pracować dłużej niż trzy miesiące w danym roku kalendarzowym,

- praca musi być zgodna z kwalifikacjami pracownika,

- nie może obniżać wysokości wynagrodzenia.

      Przy zmianie warunków pracy na stałe wymagana jest forma pisemna.

     Warunki korzystniejsze dla pracownika wymagają jedynie aneksu do umowy, natomiast jeśli proponowana zmiana pogorszy warunki pracy, są dwa sposoby postępowania:

1. Porozumienie zmieniające: podpisanie przez pracownika porozumienia zmieniającego jest równoznaczne z tym, że zgadza sie on na proponowane warunki i w przypadku, gdy pracownik zmieni zdanie, będzie mu trudno udowodnić to przed sądem pracy.

2. Wypowiedzenie zmieniające: podobnie jak w przypadku wypowiedzenia rozwiązującego umowę, tak i w tym przypadku obowiązuje okres wypowiedzenia, który uzależniony jest od stażu pracy. Gdy mamy do czynienia z rozwiązaniem umowy na czas nieokreślony pracodawca zobowiązany jest do podania przyczyny jej wypowiedzenia.

      W wypowiedzeniu zmieniającym należy zaznaczyć też, że pracownik do połowy okresu wypowiedzenia może złożyć pismo odmawiające przyjęcia nowych warunków (brak umieszczenia tej informacji w wypowiedzeniu, daje pracownikowi możliwość odwołania się do ostatniego dnia trwania okresu wypowiedzenia), jeśli pracownik skorzysta z tej opcji i takie pismo złoży, umowa ulegnie rozwiązaniu po okresie jej obowiązywania.

      Jeśli we wskazanym terminie pracownik pisma nie złoży, uznaje się że akceptuje on wypowiedzenie zmieniające.


wyświetleń: 15080

zamieszczono: 2010-02-05 15:26

Autor: KatarzynaP.

    Internet w Mikołowie | Oferty Pracy | Dam Prace | Praca Warszawa |