Regulamin sporządzony przez firmę Zrób Zakupy dot. portalu ofert pracy

Zrób Zakupy

Firma Zrób Zakupy Łukasz Waszak z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Gliwickiej 59, NIP. 625-115-78-36 prowadzi wortale internetowe o tematyce pracy, do których można zaliczyć m.in. www.ofertypracy.biz, www.damprace.biz, www.szukampracy.biz, a także niektóre wortale regionalne.

Ogłoszeniodawca

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą dodający poprzez wortal internetowy ogłoszenie dot. zatrudnienia.

Ogłoszenia w wortalu są bezpłatne, wyjątek stanowią ogłoszenia dodane przez Ogłoszeniodawcę, w których zgłosił on chęć wyróżnienia swojej oferty za pomocą dostępnych opcji (płatność zgodna z kwotą widoczną na Fakturze Proforma).

Ogłoszeniobiorca

Osoba fizyczna bądź prawna poszukująca zatrudnienia poprzez wortal pracy.

Administrator wortalu

Osoba odpowiedzialna za weryfikację ogłoszeń, kont użytkowników oraz sprawne działanie wortalu. Po zatwierdzeniu przez Administratora ogłoszenie jest widoczne jako drobne, bez wyróżnienia.

Wszelakie usterki bądź problemy związane z użytkowaniem wortalu należy zgłaszać Administratorowi za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu do konta użytkownika lub telefonicznie (nr telefonu znajduje się w zakładce KONTAKT na stronie głównej wortali).

Czas emisji ogłoszenia:

a) ogłoszenie bezpłatne – od 7 dni 30 dni

b) ogłoszenie płatne (premiowane) – 7 dni do 90 dni (płatność wg aktualnego Cennika)

Weryfikacja ogłoszeń następuję najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Wyróżnienie ogłoszenia (premiowanie)

Istnieje możliwość wyróżnienia ogłoszenia za pomocą dostępnych opcji:

Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnym Cennikiem każdorazowo przy dodawaniu kolejnej oferty pracy, gdyż istnieje możliwość wystąpienia zmian w opłatach za wyróżnienia. Cena za dane usługi będzie zawsze zależna od ilości aktywnych ogłoszeń w danym czasie (im więcej ogłoszeń tym opcja wyróżnienia może być droższa, na cenę może również wpłynąć dodatkowa emisja na danych wortalach).

Opłaty za wyróżnienia można dokonać na podstawie:

a) Faktury Proformy do zapłaty (wyróżnienie włączone jest po zaksięgowaniu kwoty płatności).

b) Zakupionych wcześniej punktów Premium (1zł=10pkt, po wybraniu tej opcji płatności wyróżnienie widoczne jest bezpośrednio po weryfikacji przez administratora wortalu). Niewykorzystane punkty nie podlegają wymianie na złotówki.

Faktury VAT wystawiane są do 7 dni od daty zapłaty za wybrane wyróżnienie.

Wystawione Faktury VAT Ogłoszeniodawcy są udostępniane w koncie użytkownika serwisu jak również przesyłane są drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Dokonanie zapłaty za wybrane wyróżnienie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Konto użytkownika

Każdy Ogłoszeniodawca, chcący umieścić ofertę pracy, zobowiązany jest do założenia konta użytkownika. Konto użytkownika ma na celu ułatwienie Ogłoszeniodawcy zarządzanie ogłoszeniami.
Z wortalu mogą kożystać tylko i wyłącznie ogłoszeniodawcy którzy są Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.


Ogłoszeniodawca za pomocą konta może m.in:

Konto zostaje założone na podstawie formularza zgłoszeniowego „nowe konto” - DLA PRACODAWCY. Użytkownik podaje dane do konta oraz aktualny adres e-mail, na który zostanie wysłane hasło do konta. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu konta e-mail. Dane do konta użytkownika każdy Ogłoszeniodawca podaje dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić założenie konta. Ogłoszeniodawca ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia konta.

Konto użytkownika udostępniane jest bezpłatnie.

Rozróżnia się następujące typy kont Ogłoszeniodawcy:

Zaletą posiadania konta zielonego jest możliwość dodania ogłoszenia bez potrzeby dodatkowej weryfikacji przez Administratora - ogłoszenie jest widoczne w wortalach bezpośrednio po dodaniu.

Ogłoszenia z wybraną opcją wyróżnień są widoczne bezpośrednio po dodaniu jako ogłoszenia drobne, jednakże wyróżnienie oferty zostaje włączone dopiero po zaksięgowaniu płatności.

Ogłoszenia z wybranym wyróżnieniem, zapłacone za pomocą wcześniej wykupionych punktów, są widoczne natychmiast po dodaniu wraz z wybranym wyróżnieniem.

Każdy Ogłoszeniodawca posiadający konto zielone lub żółte ma prawo zawiesić emisję ogłoszenia widniejącego obecnie na stronie na wskazany przez niego czas.

Ochrona danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Zrób Zakupy Łukasz Waszak z siedzibą w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 59.
W przypadku konieczności skontaktowania się w sprawie danych osobowych napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. adres e-mail: lukasz.w@naszasiec.pl, adres pocztowy: Zrób Zakupy Łukasz Waszak 43-190 Mikołów ul Gliwicka 59.

Ogłoszeniodawca akceptując warunki regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Zrób Zakupy Łukasz Waszak.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto, a co za tym idzie wymazać swoje dane osobowe.

Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mail lub SMS, w zależności od wybranej opcji, informacji związanych z portalami ofert pracy należących do firmy Zrób Zakupy, w czasie aktywnego korzystania z konta lub do 24 miesięcy od ostatniego logowania się.

Wysyłane informacje będą miały tylko i wyłącznie charakter informacyjny, który dotyczył będzie wortali o podobnej tematyce, prowadzonych przez firmę Zrób Zakupy, np. ważnych aktualizacji portali, nowych usług , atrakcyjnych promocji.

Ogłoszeniodawca zgadza się na otrzymywanie informacji drogą e-mailową bądź telefoniczną (SMS) na temat swoich aktywnych ogłoszeń (np. informacja o aktywacji ogłoszenia lub zbliżającym się końcu emisji oraz liczbie jego odwiedzin). Opcja ta jest dostępna w zależności od ustawionej konfiguracji.

Zasady umieszczania ogłoszeń

W przypadku umieszczenia ogłoszenia bezpłatnego Ogłoszeniodawcy zabrania się w szczególności:

a) wielokrotnego dodawania w ciągu emisji jednego ogłoszenia kolejnych, o tej samej bądź podobnej treści (spam),

b) umieszczania w ofercie pracy więcej niż jednego stanowiska pracy.

c) dodawania ofert pracy, w których tytule nie podane jest konkretne stanowisko pracy, np. "praca od zaraz, "praca dodatkowa" itp.

d) Zamieszczania ofert, które:

e) umieszczania w ogłoszeniu linków odwołujących pośrednio lub bezpośrednio do innych stron internetowych (np. reklam),polecania innych stron internetowych, a także umieszczania linków do stron www, które mają za zadanie przekierować kandydata do oferty pracy znajdującej się na wskazanej stronie.

f) zabrania się umieszczania w ogłoszeniach informacji nie związanych z ofertami pracy, w szczególności treści mających charakter kryptoreklamy bądź oczerniających inne firmy lub osoby.

g) zabrania się dodawania ogłoszeń, których treść jest niezgodna z powszechnie obowiązującym prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz niniejszym regulaminem.

W przypadku nie zastosowania się do zasad wskazanych w regulaminie Administrator ma prawo zmodyfikować lub usunąć ogłoszenie, a także zablokować bądź usunąć bezpowrotnie konto użytkownika.

Warunki wskazane w pkt „a” oraz „b” nie dotyczą ogłoszeń płatnych (premiowanych), w których istnieje możliwość wielokrotnego dodawania ogłoszeń tej samej treści, dozwolone jest umieszczanie linków do innych stron internetowych, a także ich polecanie.

Reklamacje

Ogłoszeniodawca ma prawo złożyć reklamację jeśli uzna, że wybrana usługa została wykonana nienależycie za pomocą poczty elektronicznej: biuro@ofertypracy.biz lub za pomocą specjalnego Formularza dostępnego po zalogowaniu. Administrator rozpatrzy reklamację do 7 dni roboczych, po czym skontaktuje się z reklamującym za pomocą poczty e-mail, której adres należy wskazać w trakcie zgłaszania reklamacji.

REKLAMA NA STRONACH WORTALU

Ogłoszeniodawca ma możliwość umieszczenia graficznej lub tekstowej reklamy na stronach wortalu, w tym celu można skorzystać z dostępnych opcji w panelu klienta lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (pod numerem telefonu 032 444 93 93 ), w celu ustalenia szczegółów reklamy.

Wszystkie emitowane reklamy, które zostają dodane poprzez panel użytkownika muszą kierować oraz reklamować usługi bądź strony lub portale, które mają związek z działalnością wortalu lub pokrewną, jak np. praca, prowadzenie działalności, rekrutacja, prawo itp.

Administrator ma prawo do wstrzymania emisji reklam co do których uzna, że mają one treść niestosowną do treści zawartych na stronach wortalu, np. strony erotyczne oraz różnego rodzaju strony, które oferują wątpliwy lub nierealny sposób zarobku (tzw. ”Piramidy”).

W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy skontaktować się z nami w celu zaopiniowania reklamy przed jej umieszczeniem.W przypadku braku akceptacji regulaminu uprasza się o niekorzystanie z usług wortali internetowych należących do firmy Zrób Zakupy.

Regulamin obowiązuje od 20.05.2018r.